Ilkka-Yhtymä-konserni

Ilkka-Yhtymä-konserni on mediatalo, jonka muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiö I-Mediat Oy sekä painotoimintayhtiö I-print Oy.

Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja osakkuusyhtiöt Arena Partners Oy (37,8 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %). Alma Media Oyj (27,3 %) on yhdistelty Ilkka-Yhtymä-konserniin osakkuusyhtiönä kunnes Ilkka-Yhtymä myi 16,4 % Alma Media Oyj:n osakkeista 16.11.2018. Ilkka-Yhtymän omistukseen jäi kaupan jälkeen 10,9 % osuus Alma Media Oyj:n osakkeista. Keskeinen liiketoiminta-alue, josta on luovuttu, tulee IFRS:n säännösten mukaan raportoida lopetettuna toimintona. Alma Media- osakkuusyhtiöomistus esitetään tilinpäätöksessä lopetettuna toimintona vertailutietoineen. Jäljelle jäävä 10,9 % omistus raportoidaan tase-erässä pitkäaikaiset rahoitusvarat.

Ilkka-Yhtymän päätuotteet ovat maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen, viisi paikallislehteä Viiskunta, Komiat, Järviseutu, Jurvan Sanomat, Suupohjan Sanomat, kaksi kaupunkilehteä Vaasan Ikkuna ja Epari, lehtien verkko- ja mobiilipalvelut, digitaalinen ulkomainonta, I-plus viestintä- ja markkinointipalvelut sekä I-print Oy:n painotuotteet ja -palvelut.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.

 

Ilkka-Yhtymä-konserni:
2018
Liikevaihto, Meur
36,5
Liikevoitto, Meur  *)
3,5
Henkilöstö keskimäärin

262*) jatkuvat toiminnot© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9