Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke tarjoaa Ilkka-Yhtymän Oyj:n sekä sen tytäryhtiöiden palveluita ja tuotteita käyttäville tietoa siitä, miten käytämme henkilötietoja. Keräämme tietoja asiakkaistamme liiketoiminnan mahdollistamiseksi sekä palveluidemme ja tuotteidemme kehittämiseksi. Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista lupaa tai asiakkaan suostumusta. Olemme sitoutuneet huolehtimaan kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä. 

1. Mihin tarkoitukseen tietojani kerätään?
2. Millaisia tietoja minusta kerätään?
3. Mistä lähteistä tietoja kerätään?
4. Miten ja kuinka kauan tietojani säilytetään?
5. Kuka henkilötietojani käsittelee ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?
6. Evästekäytännöt
7. Mobiilisovellusten tietosuoja
8. Kuinka voin vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn?
9. Muutokset tietosuojalausekkeeseen
10. Kuinka otan yhteyttä?

 

Palvelukohtaisiin tietosuojaselosteisiimme pääset tutustumaan täältä

******************************************************************

1. Mihin tarkoitukseen tietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakasrekisterimme nimi- ja osoitetietoja käytetään mm. tilausten tai palvelujen toimittamiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

Asiakaspalvelu ja ostaminen

Luotettavan ja henkilökohtaisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi tarvitaan osto- ja tilaustietoihin perustuvaa dataa, kuten yhteystietoja sekä tilaushistoriaa.  Asiakaspalvelumme ja myyntimme auttavat asiakasta löytämään hänelle sopivimmat tuotepaketit ja kiinnostavimmat tarjoukset sekä osaavat kertoa tuoreimmat tiedot asiakkaan ostoista. Autamme asiakasta myös eri palveluidemme käytössä.

Asiakas voi tilata ja ostaa tuotteitamme mm. puhelinmyyjiltä, verkkosivuiltamme tai suoraan asiakaspalvelumme/myyntimme kautta. Tilausten ja ostojen yhteydessä keräämme tilauksen toimittamista sekä laskuttamista varten tarpeelliset tiedot. Ostaessasi tuotteita verkkopalvelumme kautta luottokortilla tai verkkomaksulla, emme tallenna maksutietojasi, vaan ne tuotetaan kolmannen osapuolen kanssa, joka on erikoistunut turvalliseen ostotietojen käsittelyyn.

 

Tarjoukset ja markkinointi

Hyödynnämme asiakkaan osto- sekä tilaushistoriaan kertyvää dataa auttaaksemme asiakasta löytämään itselleen kiinnostavimmat tarjoukset. Pyrimme kohdentamaan tarjoukset, jotta ne olisivat asiakkaan kannalta mahdollisimman mielenkiintoisia. Markkinointi ja tarjoukset perustuvat asiakkaan osto- sekä tilaushistoriaan ja digitaalisten tuotteiden käyttötietoihin. Sähköpostilla tai tekstiviesteillä markkinoimme sellaisia tuotteita, jotka ovat samankaltaisia asiakkaan aikaisemmin ostamien tuotteiden kanssa.


Tuotteet ja tuotekehitys

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme sekä palveluidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemuksia. Ilkka-Yhtymä-konsernin liiketoiminta-alueet ovat monikanavastrategiaan perustuva kustannustoiminta sekä sanomalehtien ja mainosmateriaalien painamiseen keskittyvä graafinen toiminta.

 

Painotoiminta

Painotoiminnassa käsittelemme pääasiassa asiakasyritystemme omistamia ja asiakasyritystemme pyynnöstä eri rekistereistä ostettuja henkilötietoja (esimerkiksi osoitteistoja) ja vain asiakkaan kanssa erikseen sovittujen käyttötarkoitusten mukaisesti. Käsittelemme henkilötietoja aina asianmukaisella huolellisuudella tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. 

2. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme asiakkaasta edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa asiakkaasta kerätään missäkin tilanteessa.

Asiakkaan antamat tai asiakkuuteen liittyvät tiedot:
- Yhteystiedot kuten, asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakasnumero, laskutus-, perintä ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaukset sekä peruutustiedot
- Verkkopalvelun rekisteröitymis- ja verkkoasioinnin tapahtumatiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus tai verkkotapahtuma
- Henkilötunnus luottokaupassa
- Luvat ja suostumukset
- Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
- Markkinoinninestotiedot sekä
- Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

3. Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Henkilötiedot kerätään pääasiallisesti asiakkaalta itseltään tilauksen, oston tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Tilaaja-asiakas voi myös lisätä tai päivittää tietojaan I-Mediatilin kautta. Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa siitä, miten asiakas käyttää palveluitamme. Lue lisää evästeiden käytöstä täältä. Tietoja kerätään myös väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

4. Miten ja kuinka kauan tietojani säilytetään?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka on suojattu rajoitetuin käyttöoikeuksien ja salasanoin sekä rajoitetun kulunvalvonnan avulla. Säilytämme asiakkaiden tietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen aikaisemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste päättyy, asiakkaan henkilötiedot pääosin poistetaan.

Ilkka-Yhtymä Oyj tai sen tytäryhtiöt voivat olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkopalveluiden keskustelupalstoille tai julkisissa palautteissa voi näkyä verkkopalvelun käyttäjän nimimerkki ja sillä tuotettu sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

5. Kuka henkilötietojani käsittelee ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Henkilötietoja käsitellään Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä sekä sen tytäryhtiöissä huolellisesti. Henkilötietoihin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Huolehdimme, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuva henkilöstö on ohjeistettu ja koulutettu asianmukaisesti.

Tietojen käsittelyyn käytämme tarvittaessa myös kolmansia osapuolia. Tällöin varmistamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä he saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös asiakkaan suostumukseen.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
- Asiakas on antanut siihen suostumuksensa
- Markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin konserniin kuuluville yhtiöille tai heidän yhteistyökumppaneilleen tietosuojalainsäädännön mukaisesti
- Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla
- Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme

6. Evästekäytännöt

Keräämme asiakkaan päätelaitetta ja selainta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat selaimet. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelujamme käytetään sekä voimme kehittää palveluitamme käyttäjäystävällisemmiksi. Evästeiden käyttöön perustuvat tekniikat mahdollistavat muun muassa sen, että asiakkaan ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta uudelleen. Palveluiden käytöstä kerättyä tietoa käytetään myös kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen.

Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät täältä

7. Mobiilisovellusten tietosuoja

Tarjoamiimme esim. Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta saatavilla oleviin mobiilisovelluksiin sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi kunkin palveluntarjoajan ehtoja. Applen ehtoihin voit tutustua täällä, Googlen ehtoihin täällä sekä Microsoftin ehtoihin täällä

8. Kuinka voin vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn?

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Asiakkaamme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn mm. seuraavasti:

 

Tietojen tarkastaminen, muokkaaminen tai poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut henkilötiedot. Asiakas voi pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Mikäli asiakas haluaa tarkastaa tallennetut henkilötietonsa, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Suoramarkkinoinnin kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Selaimeen tallentuneet evästeet tyhjätään selaimen asetuksista. Halutessaan asiakas voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Huomioithan, että evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen.

 

Mainonnan kohdentamisen estäminen

Asiakkaalla on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Estämisen jälkeen asiakkaalle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole asiakkaan kiinnostusalueiden mukaan valittua. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä (Your Online Choises –palvelu).

9. Muutokset tietosuojalausekkeeseen

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on oikeus muuttaa tätä tietosuojalauseketta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.


10. Kuinka otan yhteyttä?

I-Mediat Oy,
Asiakaspalvelu,
PL 60, 60101 Seinäjoki
asiakaspalvelu@i-mediat.fi

 

I-print Oy
PL 21, 60101 Seinäjoki
Puh. (06) 2477 750

 

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut asiakas voi lähettää osoitteeseen:

Ilkka-Yhtymä Oyj
Tietosuojavastaava Ari Monni
PL 60, 60101 Seinäjoki 

etunimi.sukunimi@ilkka-yhtyma.fi

 

11.5.2018, Ilkka-Yhtymä Oyj, versio 1.0 © Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9