Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset

12.03.2018

Ilkka-Yhtymä Oyj                   Pörssitiedote 12.3.2018, klo 16.35

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19.4.2018, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäyhdestä (21) kahteenkymmeneen (20).

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Juhani Hautamäki on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi yhtiökokouksen jälkeen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Juhani Hautamäen tilalle jäljellä olevalle kaudelle valitaan KTT, dosentti Mikko Luoma. Lisäksi Jorma Vierula on eronnut hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 7.5.2018 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Esa Lager ja Riitta Viitala valitaan uudelleen.
Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2019) valitaan Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.


ILKKA-YHTYMÄ OYJ


Olli Pirhonen
toimitusjohtajaLisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 040 766 5418JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi
© Ilkka-Yhtymä Oyj | Koulukatu 10, PL 60, 60101 SEINÄJOKI | Puh. (06) 247 7100 | Y-Tunnus 0182140-9